Børnehuset Mælkevejens definering af pædagogiske principper

Vi arbejder for at beskrive/udforme principper, der er tilpas overordnet, således at institutionen kan ”se sig selv”, samtidigt med at vi som personale, ledelse og bestyrelse bestræber os på at lave principper, der kalder på faglighed, udvikling og synliggør kerneopgaven som daginstitution.

Det er væsentligt for os, at det vi betegner som kvalitet i det pædagogiske arbejde skinner igennem i principperne.

Begrebet ”et princip” definerer vi således:

·         Ved et princip forstås en grundsætning, som de ansatte bevidst følger.

·         Et princip udtrykker grundlæggende holdninger, værdier og kvaliteter.

·         Et princip er retningsgivende for en central del af vores virksomhed.

Vores principper udgør tilsammen de kvalitative grundholdninger, de værdier, som personalet skal bygge på, og den kurs, som personalet skal følge.