Personlige udvikling
Publiceret den 19. marts 2013

1. Definition af læreplanstemaet, barnet alsidige personlige udvikling for Mælkevejen

                

            Definition af temaet, barnet alsidige personlige udvikling i Mælkevejen

 Vi har alle behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence.

Vores følelsesmæssige erfaringer bruger vi til at omsætte til adfærd.

Egentligt kan vi kalde det for barnet egen erfaringsdannelse. Og barnet evne til at arbejde med at være en brik i puslespillet – ”det sociale fællesskabet”, ud fra de erfaringer barnet gør sig undervejs.

Så barnet har altså brug for at udfolde sig og afprøve dets potentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er sammen med, anerkender dem for deres indsats og styrker selvværdet.

Citat:

”Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadig mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre. At føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der startede i dagtilbuddet og den person, det senere udviklede sig til at blive, giver børn en nødvendig kontinuitet og tryghed. For børn som for voksne er det nærende for selvforståelsen at gøre en forskel. Børn har brug for at dele erfaringer både med voksne og andre børn om, hvordan de gennem deres opvækst har sat sig spor i dagtilbuddet”.                                                                                      Kilde: Ministeriet for familie og forbrugeranliggender guide LEG & LÆR.

 

 

2. Læreplan for barnets alsidige personlige udvikling i Børnehaven

 

                                        Barnets alsidige personlige udvikling i Børnehaven

                       Mål

                  Tegn (vi børn)

               Tiltag (vi voksne)

 • Barnet skal opleve og mærke en følelse af, at det er værdifuldt.

 • Vi oplever tillid til de voksne.
 • Vi føler os set og hørt.
 • Vi oplever selvværd og selvtillid.
 • Vi møder barnet på en anerkendende / respektfuld måde.
 • Vi giver os tid til at lytte og forstå barnet.
 • Vi vil skabe rum og mulighed, således at barnet formår, at kunne give udtryk for egne grænser, og respektere andres.
 • Vi bliver i stand til at reflektere over vores egne følelser og handlinger.
 • Vi bliver bedre til at forstå og mærke andres følelser og udvise empati.
 • Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser og handlinger.
 • Vi anerkender og rummer barnet ret til at føle det, det gør.
 • At barnet opnår erfaring og færdigheder indenfor det kreative og fantasifulde.
 • Vi får erfaringer med selv at tage initiativer.
 • Vi kan selv være igangsættere, på ideer og ønsker.
 • Vi oplever at de voksne lytter og hjælper med at virkeliggøre vores ”projekter”.
 • Vi giver børnene rum og mulighed for at udfolde sig kreativt / fantasifuldt.
 • Vi følger børnenes spor og ønsker for at igangsætte.
 • Vi opfordrer til muligheder frem for begrænsninger.
 • At barnet øver sig i at mestre egne og andres følelser, forstå sig selv og forholde sig til andre.
 • Vi får en forståelse af vores egne følelser.
 • Vi får en forståelse for andres følelser, reaktioner og handlinger.
 • Vi lærer at lytte, handle og tackle mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet.
 • Vi lærer at lytte til andre og deltage i demokratiske ”forhandlinger”.
 • Vi giver barnet en bekræftelse i den følelse barnet har lige nu.
 • Vi fortæller og viser barnet, andres reaktioner på en handling.
 • Vi hjælper børnene med at sætte ord på sine følelser og behov, så de kan genkendes.
 • Vi støtter barnet i at kunne sige til og fra, og tackle afvisning.
 • At vi understøtter barnets motivation for at ville lære og skaber rammer for fordybelse.
 • Vi har lyst til at lære.
 • Vi tør gå ud over vores egne grænser.
 • Vi får ro tid og mulighed for at koncentrere os.
 • Vi oplever at de voksne udfordrere os og skaber rammer, så vi får mulighed for at fordybe os.
 • Vi oplever selvværd og selvtillid.
 • Vi oplever at det der optager os, bliver taget alvorligt og viderearbejdet med.
 • Vi vil introducere og medvirke til at børnene får og oplever ny viden.
 • Vi vil deltage aktivt i børns undren og ønsker om nye viden.
 • Vi vil være opmærksomme på hvad børnene er optaget af, samle op og bygge videre på interesser.
 • Vi ønsker at give hvert barn en masse ”juhu” oplevelser og derved styrke deres selvværd og selvtillid.

3. Læreplan for barnets alsidige personlige udvikling i vuggestuen

                                               Barnets personlig alsidige udvikling i Vuggestuen       

 

MÅL                                                               

 

TILTAG

 

TEGN

At børnene opnår selvværd

Vi vil støtte barnet i at blive selvhjulpent.

Vi vil også anerkende barnet som det er, og respektere dets sindstilstande.

 

 

Udviser selvstændighed

Kan udføre alderssvarende opgaver

At børnene øver sig i at sætte ord på, samt vise sine følelser

Vi vil give udtryk for, og sætte ord på egne følelser, samt hjælpe barnet til at gøre det samme. Vi vil være nærværende, lyttende og opmærksomme på børnene, og altid reagere på et barn der vil have kontakt

 

 

Har lyst til at give udtryk for sine følelser

At børnene lærer at sætte grænser for sig selv

Vi vil give barnet medbestemmelse, i de situationer hvor vi finder det hensigtsmæssigt.

Vi vil støtte op om børnenes grænser, og hjælpe dem med at sætte ord på

 

 

Øget opmærksomhed på andres grænser

At børnene øver sig i at vise omsorg for hinanden

Vi vil støtte børnene i deres konflikter, og selv være gode rollemodeller, ved at have en ordentlig omgangstone