Indtast beskrivelse ...Billeder fra fredag D 19 med hjemmegruppen
Science på legepladsen
Velkommen til Børnehuset

Børnehuset Mælkevejen

Børnehuset Mælkevejen blev bygget i 1950, under navnet Virum Daghjem, og har fungeret som dagtilbud i alle årene. Det er således et gammelt hus, med højt til loftet, store rum, og masser af sjæl og charme.

Vi har gode udearealer, med legepladser der er delt mellem vuggestue og børnehave, for at tilgodese de forskellige behov, men dog med mulighed for at gå på besøg hos hinanden.

Udelivet vægtes højt. Der er højt til loftet, og mulighed for at udfolde sig, på en anden måde, end indendørs. Vi er ofte på tur, og nyder at bruge nærmiljøet, med Virumparken, gadekær og skov. 


Mælkevejens Kerneopgave

Vi ønsker, gennem omsorg og trygge     rammer, at understøtte børnenes

trivsel, leg, udvikling og dannelse

– via glæde, spontanitet, humor og faglighed.

Derved skaber vi forudsætninger

for børnenes fællesskabsfølelse

og mestring af eget liv.

 

Hos os, er fællesskaber, relationer og leg, i højsædet, og vi tilgodeser en vekselvirkning mellem tilrettelagte pædagogiske læringsforløb og børnenes egen leg.

 Vi arbejder projektorienteret, og I kan, under de forskellige faner, læse meget mere om vores pædagogik.


Her bor vi
Overskrift

I Mælkevejen er der venteliste-rundvisning én gang om måneden, efter forudgående aftale.
Rundvisningen foregår 1. onsdag i hver måned.
Under rundvisningen, vil I blive introduceret til husets pædagogik, og modtage praktisk information.


Rundvisningen foretages af enten Marianne (leder), Nanna (souschef) eller Elisabeth (afdelingsleder)